Hakkımızda

Biz kimiz?

 

Doç.Dr.Hüseyin Avunduk

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 03/10/1965
 • Doğum Yeri: Kırşehir

Deneyim

 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Araştırma Görevlisi (İşletme Bölümü – İşletme Anabilim Dalı) 1992–1998
 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Öğretim Görevlisi (İşletme Bölümü – İşletme Anabilim Dalı)-DR 1998–

Lisans Eğitimi

 • Ege Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü 1985–1990
 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Yüksek Lisans  1990–1992
 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Doktora  1993–1998

 

Prof.Dr. Ali Kemal ŞEHİRLİOĞLU

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 12.09.1966
 • Doğum Yeri: Manisa

Deneyim

 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Araştırma Görevlisi (Ekonometri Bölümü – İstatistik Anabilim Dalı) 1992–1998
 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Öğretim Görevlisi (Ekonometri Bölümü – İstatistik Anabilim Dalı) 1998–2000
 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Yardımcı Doçent. (Ekonometri Bölümü – İstatistik Anabilim Dalı) 2000-

 

Lisans Eğitimi

 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Mühendislik – Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1983–1988
 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans  (M.S.)    1992–1994

Tez Konusu

Deney Tasarımı ve Taguchi Metotlarının Süreç Değişkenliğini İndirgemek Amacı İle Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. (A Study on the Use of Experimental Design and Taguchi Methods for Reducing Process Variation)

İlgili Anahtar Kelimeler:

 • Deney Tasarımı (Experimental Design)
 • Kalite İyileştirme (Quality Improvement)
 • Taguchi Yöntemleri (Taguchi Methods)

 

 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Doktora (Phd)   1994–1997

Tez Konusu

Ürün ve Süreç Kalitesini İyileştirmede Kullanılan İstatistiksel Modelleme Teknikleri Üzerine Bir Araştırma. (A Study on the Statistical Modelling Techniques Which Are Used for Product and Process Quality Improvement)

İlgili Anahtar Kelimeler:

 • Deney Tasarımı (Experimental Design)
 • Kalite İyileştirme (Quality Improvement)
 • Cevap Yüzeyi Yöntembilimi (Response Surfaces Methodology)
 • Genelleştirilmiş Doğrusal Modeller (Generalized Linear Models)
 • Taguchi Yöntemleri (Taguchi Methods)

 

Prof.Dr. Cenk ÖZLER

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 23/01/1969
 • Doğum Yeri: Almanya-Essen

Deneyim

 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Araştırma Görevlisi (Ekonometri Bölümü – İstatistik Anabilim Dalı) 1998–2000
 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Öğretim Görevlisi (Ekonometri Bölümü – İstatistik Anabilim Dalı) 2000-
 • Dokuz Eylul Üniversitesi – Yardımcı Doçent. (Ekonometri Bölümü – İstatistik Anabilim Dalı)

Lisans Eğitimi

 • Dokuz Eylul Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 1986–1990
 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Yüksek Lisans  (M.S.)    1990–1992

Tez Konusu

Regresyon Analizinde Bazı Varsayımların Gerçekleşmediği Durumlarda Uygulanan Yöntemler Üzerine Bir Araştırma. (A Study on the Methods When Some Assumptions in Regression Analysis Are Violated)

İlgili Anahtar Kelimeler:

 • Regresyon Analizi (Regression Analysis)
 • Sırt Regresyonu (Ridge Regression)
 • Gözlemlerin Dönüşümü (Transformations of Observations)

 

 • Dokuz Eylul Üniversitesi | Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Bölümü Doktora (Phd)   1994–1997

Tez Konusu

Cevap Yüzeyi Yöntemlerinin Süreç İyileştirme Amacı İle Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. (A Study on the Use of Response Surface Methods for Process Improvement)

İlgili Anahtar Kelimeler:

 • Cevap Yüzeyi Yöntembilimi (Response Surfaces Methodology)
 • Deney Tasarımı (Experimental Design)
 • Kalite İyileştirme (Quality Improvement)
 • Çoklu Cevaplar (Multiple Responses)
 • Taguchi Yöntemleri (Taguchi Methods)

 

Behlül YILDIZ

Kişisel Bilgiler

 • Doğum Tarihi: 15/08/1995
 • Doğum Yeri: Antalya

Lisans Eğitimi

 • Dokuz Eylul Üniversitesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü 2014–