Hizmetler

Deney tasarımı konusunda verdiğimiz hizmetler;

PAKET DANIŞMANLIK: ilgili ar-ge personelinin deney tasarımı konusunda eğitimi, işletmenin ilgili tüm alanlarında deney tasarımı çalışmalarının kendi başlarını yürütebilecekleri düzeye çıkartılması, deney tasarımı konusunda kullanılacak yazılımın tedariki ve bu yazılımın kullanım konusunda personelin eğitimi,bu süreçte işletme konuları içinden bir tanesinin seçilip uygulamasının tüm aşamalarının personel ile birlikte gerçekleştirilmesi ve 1 yıllık danışmanlık hizmetlerini kapsar.

PROJE YÖNETİMİ:Firmanın üzerinde çalıştığı bir projenin başından ele alınıp, tüm analizlerinin yapılması, deney tasarımının yapılması, uygulamalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılarak raporlanması hizmetlerini kapsar.

PROJE DESTEK: İşletmenin hali hazırda yürütmekte olduğu ve analizlerinin yapıldığı bir proje için deney tasarımının yapılması ve personelin tedarik ettiği bilgiler ışığında sonuçların raporlandığı ve elde edilen modelin sunumunu içerir