Projeler

POS – Deney Tasarımı ve Analizi Proje Uygulamaları Destek Paketimiz

Deney tasarımında planlama ve hazırlık kalitesi, proje uygulamalarındaki başarının anahtarıdır. Deney tasarımı ve analizi uygulama paketimiz

  • Deneylerin en verimli ve etkili şekilde planlanmasını,
  • Tasarlanan deneylerin başarıyla tamamlanmasını,
  • Analiz edilen deney sonuçlarının kullanılarak ürün formülasyonu / üretim sürecinin modellenmesini,
  • En iyi ürün formülasyonu / süreç parametrelerinin elde edilmesini

sağlayacaktır. Danışmalarımız, deneylerin en verimli ve etkili bir şekilde planlanmasını garanti altına almak için, proje ekibinizle birlikte bilgilerin haritalanması ve planlama sürecini yürüteceklerdir.  Bu süreç genellikle 1  toplantı ile tamamlanmaktadır.

Gerekli olduğunda, deneylerden önce ölçüm sistemi analizinin planlanması, organizasyonu ve uygulanmasına destek verilecektir.

Deneyler planlanırken, uygulamada zaman ve maliyetlerden tasarruf etmek için uygun olan en iyi, en gelişmiş deney tasarımları kullanılmaktadır.

Deneylerin uygulanmasından sonra, bir toplantıda sonuçları sunmak ve tartışmak için sonuçların doğru yorumlanmasını sağlıyoruz.

Tipik bir proje, bir üretim sürecindeki önemli bileşenler ve/veya parametrelerin taranması, karakterizasyon deneyleri, optimizasyon deneyleri ve doğrulama deneyleri olmak üzere, 2 – 4 deney turundan oluşmaktadır.

 

Tamamlanmış Projelerimiz

Proje 01: Matbaa Mürekkep Formülasyonu

Proje 02: Şarap Kupaj Formülasyonu

Proje 03: Super Lineer Polietilen Kompounding Süreç Geliştirme

Proje 04: Kalsit katkılı PVC optimizasyonu